Семенівська міська рада
Анонси


заміщення посад керівників будинків культури

Назад

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення конкурсу на заміщення посад керівників Семенівського міського будинку культури та Семенівського міського клубу

Семенівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад керівників Семенівського міського будинку культури та Семенівського міського клубу.

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка: - за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; - є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи: - заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; - автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; - копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; - програми розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п'ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності; - два рекомендаційні листи довільної форми; - мотиваційний лист довільної форми. Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Семенівської міської ради у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 21 листопада 2016 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 21 листопада 2016 року.

Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру»(ст. 211). Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів. Документи приймаються за адресою: 15400, м. Семенівка, вул. Червона Площа, 6, Семенівська міська рада, e-mail: semenivkacity@ukr.net Довідки за телефоном: (259) 2-12-36. Зразки заяв розміщенні на офіційному веб-сайті Семенівської міської ради (semenivka-rada.cg.gov.ua).

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури Засновнику (Семенівській міській раді), який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними.

Заява на участь у роботі конкурсної комісії

Зразок заяви кандидата про участь у конкурсі

Перелік кандидатів для участі у конкурсі :

Казановський Леонід Вікторович

Матеріально-технічна база.

Оплата праці.

Фінансовий звіт

Перше засідання конкурсної комісії відбулося 05.01.2017 року.Протокол №1 засідання конкурсної комісіїДруге засідання конкурсної комісії відбулося 06.01.2017 року.Протокол №2 засідання конкурсної комісії

Назад

16 Січня 2019 16:44

Мапа міста

 
Погода