02-02-2017 16:42

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо
проекту звіту про виконання у 2016 році обласної програми забезпечення речовим майном
вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Чернігівської обласної ради на 2016-2020 роки

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації підготовлено проект звіту про виконання у 2016 році обласної Програми «Забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради на 2016-2020 роки».

Обласна Програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради на 2016 -2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись пунктом 35 Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 №717, пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015.

Забезпечення вихованців речовим майном є складовою частиною виконання чинного законодавства щодо забезпечення конституційних прав громадян на якісну освіту. Метою Програми є виконання вимог Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р. №717; формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання; здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби; проведення на належному рівні якісної загальноосвітньої та військово-фізичної (допрофесійної) підготовки юнаків у Ліцеї для подальшого вступу до вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти; матеріальна підтримка вихованців ліцею, які відносяться до категорії сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах у забезпеченні їх речовим майном; забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової підготовки та обов’язків молодших командирів; досягнення принципово нового рівня викладання навчального предмету «Захист Вітчизни» як визначального елементу допризовної військової підготовки молоді.

У 2016 році програмою було передбачено 1553,9 тис. грн., з них кошти обласного бюджету – 1000 тис.грн, інших джерел – 553,9 тис.грн. Програму виконано на 78,3% (обласний бюджет – 100%).

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання у 2016 році обласної Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 02  лютого по 16 лютого 2017 року (включно).

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться до 16 лютого 2017 року за адресою: 14013, м. Чернігів, вул. Шевченка, 34, Управління освіти і науки облдержадміністрації, е-пошта: [email protected].

Контактна особа: Назаренко Сергій Валерійович – начальник відділу моніторингу, технічного забезпечення та комплектації Центру МТІЗ, тел. 3-03-28.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

 

Звіт про виконання регіональної програми за 2016 рік

 

Управління освіти і науки облдержадміністрації