07-07-2017 08:55

Україна
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від   2017 року №  
м.Чернігів
 

 

 

Про тарифи на платні послуги,

що надаються комунальним

лікувально-профілактичним закладом

«Прилуцька центральна міська

лікарня»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня               1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами і доповненнями), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами і доповненнями), розпорядження голови обласної державної адміністрації від           17 травня 2006 року № 216 «Про ціноутворення», зареєстрованого в Чернігівському обласному управлінні юстиції 30 травня 2006 року за № 14/599 (із змінами і доповненнями):

1. Встановити:

1.1. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», згідно з додатком 1.

1.2. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», згідно з додатком 2.

1.3. Тарифи на платні послуги з проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», згідно з додатком 3.

1.4. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», згідно з додатком 4.

1.5. Тарифи на платні послуги з проведення профілактичних психіатричних медичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня», згідно з додатком 5.

2. Взяти до відома, що:

2.1. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1 - 1.2, 1.5 пункту 1, не враховано податок на додану вартість на підставі абзацу першого підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

2.2. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктом 1.3 пункту 1, враховано податок на додану вартість відповідно до підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

2.3. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктом 1.4 пункту 1, не враховано податок на додану вартість. У разі проведення медичного огляду осіб для видачі посвідчення водія транспортних засобів враховується податок на додану вартість, відповідно до підпункту 197.1.5 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України.

2.4. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1:

2.4.1. У випадку, коли при проходженні медичного огляду певними пацієнтами вже є висновки окремих лікарів-спеціалістів або результати лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг не враховується у загальній вартості медичного огляду.

2.4.2. У випадку, коли при проходженні медичного огляду пацієнт потребує додаткових висновків окремих лікарів-спеціалістів або результатів лабораторних, діагностичних та інших досліджень, вартість цих послуг додатково включається до загальної вартості медичного огляду.

2.4.3. При проходженні медичних оглядів, де існує необхідність у висновку фахівців медичного профілю, відсутніх у штаті лікарні, та лабораторних, діагностичних та інших досліджень, не врахованих у тарифах, пацієнт приймається після проходження медичного огляду у цих фахівців та лабораторних, діагностичних та інших досліджень в інших лікувальних закладах охорони здоров’я.

2.5. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.1           пункту 1, вартість огляду лікарем-дерматологом та вартість дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах не враховані.

2.6. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.2           пункту 1:

2.6.1. Вартість огляду лікарем- дерматовенерологом та мазки на гонорею не враховані.

2.6.2. Вартість флюорографії враховано при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік.

2.7. У тарифах на платні послуги, передбачених підпунктами 1.5           пункту 1, вартість бланків медичних довідок про проходження обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у тарифах не врахована і оплачується пацієнтами додатково.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року № 72 «Про тарифи на платні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області 17 квітня 2009 року за № 16/745 (зі змінами внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03 липня 2015 року № 323 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 березня 2009 року № 72», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 15 липня 2015 року за № 24/1017).

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації забезпечити офіційне оприлюднення розпорядження голови обласної державної адміністрації в пресі у визначений законодавством термін.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                                 В.П. Куліч

 

Додаток 1

до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________2017 року № ____

 

 

ТАРИФИ

на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій,

що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»

 

 

Найменування послуг

Одиниця виміру

чоловіки/ жінки

Тариф,

грн

1

2

3

4

5

 

Попередні профілактичні (під час прийняття на роботу) (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року:

 

 

 

1.

Робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов'язані з підійманням на висоту, а також з обслуговуванням підіймальних механізмів (не враховано дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, пам’яті зорової та слухової, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до впливу стресів, недбалості, орієнтації у просторі, здібності до адаптації).

попередній огляд

чоловіки

154,60

жінки

194,60

періодичний огляд

чоловіки

116,95

жінки

156,95

2.

Електротехнічний персонал, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках.

попередній огляд

чоловіки

129,40

жінки

169,40

періодичний огляд

чоловіки

126,75

жінки

166,75

3.

Машиністи (кочегари), оператори котельних, працівники служби газ нагляду (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

попередній огляд

чоловіки

101,15

жінки

141,15

періодичний огляд

чоловіки

101,15

жінки

141,15

4.

Роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу.

попередній огляд

чоловіки

119,60

жінки

159,60

періодичний огляд

чоловіки

116,95

жінки

156,95

5.

Роботи у військовій охороні, службах спецзв'язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та її застосовувати (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

попередній огляд

чоловіки

177,05

жінки

217,05

періодичний огляд

чоловіки

174,40

жінки

214,40

6.

Газорятувальна служба, добровільні газорятувальні дружини, військові частини і загони з попередження виникнення і ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військові гірничі, гірничорятувальні служби міністерств та закладів, пожежна охорона (не враховано огляд лікарем-дерматологом, дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах).

попередній огляд

чоловіки

170,90

жінки

210,90

періодичний огляд

чоловіки

170,90

жінки

210,90

7.

Аварійно-рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру (не враховано огляд лікарем-дерматологом, дослідження сенсомоторних реакцій, уваги, реакції на об'єкт, що рухається, швидкості переключення уваги, емоційної стійкості та відчуття тривоги, стійкості до дії стресів, орієнтації у просторі, втомлюваності, здатності приймати рішення в екстремальних умовах, ФЗД).

попередній огляд

чоловіки

189,25

жінки

229,65

періодичний огляд

чоловіки

189,25

жінки

229,65

8.

Роботи на механічному обладнанні.

попередній огляд

чоловіки

125,75

жінки

165,75

періодичний огляд

чоловіки

123,10

жінки

163,10

9.

Роботи у нафтовій та газовій промисловості та при морському бурінні (не враховано огляд лікарем-дерматологом).

 

попередній огляд

чоловіки

226,20

жінки

266,20

періодичний огляд

чоловіки

188,55

жінки

228,55

 

у тому числі:

 

 

 

 

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

 

 

 

10.

Огляд лікарем-терапевтом

огляд

 

12,60

11.

Огляд лікарем-отоларингологом

огляд

 

13,20

12.

Огляд лікарем-офтальмологом

огляд

 

7,30

13.

Огляд лікарем-невропатологом

огляд

 

11,85

14.

Огляд лікарем-хірургом

огляд

 

6,60

15.

Огляд лікарем-акушер-гінекологом

огляд

 

12,25

 

Лабораторні, функціональні та інші дослідження

 

 

 

16.

Функціональне обстеження (електрокардіограма)

дослідження

 

21,25

17.

Аналіз крові (визначення гемоглобіну, лейкоцитів, ШОЕ )

дослідження

 

18,95

18.

Загальний аналіз сечі

дослідження

 

16,30

19.

Флюорографія грудної клітки

дослідження

 

11,75

20.

Рентгенографія грудної клітки

дослідження

 

14,40

21.

Бактеріологічне дослідження мазків на флору

дослідження

 

27,75

22.

Визначення глютамілтрансферази в крові (ГГТФ)

дослідження

 

35,00

23.

Дослідження вестибулярного апарату

дослідження

 

13,45

24.

Визначення аланінової трансамінази в крові (АЛТ)

дослідження

 

38,70

25.

ФЗД (спірометрія)

дослідження

 

18,35

26.

Визначення білірубіну в крові

дослідження

 

16,60

27.

Дослідження гостроти зору

дослідження

 

6,15

28.

Дослідження полів зору

дослідження

 

10,25

 

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                                                                                             Н.А. Романова

 

Додаток 2

до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
____________2017 року № ____

 

Тарифи

на платні  послуги з проведення профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»

 

 

 

 

 

 

Найменування     послуг

Тарифи на послуги з проведення медичних оглядів, грн.

Попередній

Періодичний 1 раз на рік

Періодичний перший раз на рік

Періодичний другий раз на рік

1

2

3

4

5

6

 

Попередні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди:

 

 

 

 

1.

Харчова та переробна промисловість

 

 

 

 

 

Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії

268,15

91,05

-

-

 

Технологи, начальники цехів

268,15

91,05

-

-

 

Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини

268,15

91,05

-

-

 

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

268,15

91,05

-

-

 

Вантажники

268,15

91,05

-

-

 

Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)

268,15

91,05

-

-

 

Працівники пунктів приймання сирого молока

268,15

91,05

-

-

 

Прибиральники приміщень

268,15

91,05

-

-

 

Працівники всіх виробничих цехів

268,15

-

180,55

101,70

 

Працівники лабораторій та заквасного відділення

268,15

-

180,55

101,70

 

Працівники складів, холодильників

268,15

-

91,05

12,60

2.

Тютюнова промисловість

 

 

 

 

 

Технологи, начальники виробництв, цехів

268,15

49,65

-

-

 

Працівники виробничих дільниць

268,15

49,65

-

-

 

Працівники складів, холодильників

268,15

49,65

-

-

 

Персонал, який миє обладнання та прибиральники приміщень

268,15

49,65

-

-

 

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

268,15

49,65

-

-

 

Працівники лабораторій

268,15

49,65

-

-

 

Медичний персонал

268,15

49,65

-

-

3.

Підприємства продовольчої торгівлі, у тому числі роздрібної, а також  ті, що розташовані на території ринків

 

 

 

 

 

Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка  зберігається та реалізується)

268,15

106,05

-

-

 

Продавці

268,15

-

106,05

12,60

 

Працівники складів, холодильників, експедитори

268,15

106,15

-

-

 

Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень

268,15

106,15

-

-

 

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом холодильного та торговельного  обладнання

 

268,15

106,15

-

-

4.

Ринки

 

 

 

 

 

Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, які  не мають контакту з продукцією, що зберігається та реалізується)

268,15

91,05

-

-

 

Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту

268,15

-

180,15

12,60

 

Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва

268,15

-

91,05

12,60

5.

Підприємства громадського харчування

 

 

 

 

 

Адміністрація

268,15

167,80

-

-

 

Завідувачі виробництва

268,15

-

195,15

39,95

 

Кухарі та кухонні працівники

268,15

-

195,15

39,95

 

Кондитери

268,15

-

195,15

39,95

 

Офіціанти

268,15

-

195,15

39,95

 

Працівники складів, холодильників

268,15

-

106,05

12,60

 

Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень

268,15

-

106,05

12,60

 

Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

268,15

106,05

-

-

 

Працівники, що мають доступ до миття обладнання посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об’єктах

268,15

106,05

-

-

6.

Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів)

 

 

 

 

 

Завідувачі

268,15

-

106,05

27,60

 

Вихователі, помічники вихователів та інший педагогічний і технічний персонал

268,15

-

106,05

27,60

 

Медичний персонал

268,15

-

105,80

27,60

 

Працівники харчоблоків

268,15

-

133,40

54,95

 

Інший персонал (слюсарі, столяри, двірники, електромонтери, прибиральники)

268,15

91,05

-

-

7.

Перукарні, косметичні  та масажні кабінети

 

 

 

 

 

Адміністрація

268,15

106,05

-

-

 

Перукарі

268,15

-

106,05

12,60

 

Манікюрниці

268,15

-

106,05

12,60

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

268,15

-

106,05

12,60

8.

Лазні, сауни

 

 

 

 

 

Адміністрація

268,15

106,05

-

-

 

Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти

268,15

-

106,05

12,60

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

268,15

-

106,05

12,60

9.

Готелі

 

 

 

 

 

Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування

268,15

106,05

-

-

 

Чергові

268,15

-

106,05

12,60

 

Покоївки

268,15

-

106,05

12,60

 

Кастеляни

268,15

-

106,05

12,60

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

268,15

-

106,05

12,60

10.

Гуртожитки

 

 

 

 

 

Адміністрація

268,15

106,05

-

-

 

Вихователі

268,15

106,05

-

-

 

Кастелянки

268,15

106,05

-

-

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

268,15

106,05

-

-

11.

Водоочисні та каналізаційні споруди

 

 

 

 

 

Адміністрація

268,15

-

113,45

39,95

 

Працівники цехів

268,15

-

113,45

39,95

 

Працівники лабораторій

268,15

-

113,45

39,95

 

Інженери

268,15

-

113,45

39,95

 

Техніки

268,15

-

113,45

39,95

 

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

268,15

-

113,45

39,95

 

Робітники, безпосередньо причетні до водопостачання та збору стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках

268,15

-

180,15

27,35

          у тому числі:

         Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

12.

Огляд лікарем-терапевтом

12,60

13.

Огляд лікарем-стоматологом

14,15

14.

Огляд лікарем-отоларингологом

13,20

        Клінічні, лабораторні дослідження

15.

Флюорографія

11,75

16.

Дослідження крові на сифіліс

15,00

17.

Дослідження на гельмінтози

25,30

18.

Дослідження на носійство кишкових інфекцій

41,40

19.

Серологічне дослідження на черевний тиф

73,00

20.

Мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу

61,75

 

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                                                                                             Н.А. Романова

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

_____________2017 року № _____

 

 

ТАРИФИ

на платні послуги з проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»

 

 

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф, грн

1.

Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами

огляд

174,55

          в тому числі:

 

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

2.

Огляд лікарем-терапевтом

огляд

15,10

3.

Огляд лікарем-невропатологом

огляд

14,20

4.

Огляд лікарем-отоларингологом

огляд

15,85

5.

Огляд лікарем-офтальмологом

огляд

8,75

 

Лабораторні і функціональні обстеження:

6.

ЕКГ

обстеження

25,50

7.

Загальний аналіз крові

обстеження

41,75

8.

Загальний аналіз сечі

обстеження

19,55

9.

Аналіз крові на цукор

обстеження

14,15

10.

Обстеження гостроти зору й полів зору

обстеження

19,70

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                 Н.А. Романова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

_____________2017 року № _____

 

 

 

ТАРИФИ

на платні послуги з проведення профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»

 

 

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф, грн

1.

Попередній профілактичний медичний огляд для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), а також відповідний періодичний профілактичний медичний огляд

 

огляд

 

 

192,30

2.

Передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв

огляд

11,90

          в тому числі:

 

Загальні обстеження спеціалістами медичної комісії:

3.

Огляд лікарем-терапевтом

огляд

12,60

4.

Огляд лікарем-невропатологом

огляд

11,85

5.

Огляд лікарем-отоларингологом

огляд

13,20

6.

Огляд лікарем-офтальмологом

огляд

7,30

7.

Огляд лікарем-хірургом

огляд

6,60

 

Лабораторні і функціональні обстеження:

8.

ЕКГ

обстеження

21,25

9.

Загальний аналіз крові

обстеження

34,80

10.

Загальний аналіз сечі

обстеження

16,30

11.

Аналіз крові на цукор

обстеження

11,80

12.

Визначення групи крові та резус-фактора

обстеження

26,75

13.

Обстеження гостроти зору й полів зору

обстеження

16,40

14.

Обстеження вестибулярного апарата

обстеження

13,45

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                 Н.А. Романова

 

 

Додаток 5

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

_____________2017 року № _____

 

 

 

 

ТАРИФИ

на платні послуги з проведення  профілактичних психіатричних медичних оглядів, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом «Прилуцька центральна міська лікарня»

 

 

Найменування послуг

Одиниця виміру

Тариф, грн

1.

Психіатричний медичний огляд (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості)

огляд

45,20

 

 

 

 

 

Заступник голови – керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                 Н.А. Романова

 

Додатки до розпорядження

Порівняльна таблиця

Аналіз регуляторного впливу