01-02-2018 16:15

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проекту звіту про виконання у 2017 році обласної Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки

Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації підготовлено проект звіту про виконання у 2017 році обласної Програми проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки.

Програма проведення археологічних досліджень в Чернігівській області на 2013-2020 роки спрямована на стимулювання ефективного використання наявних ресурсів, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва, визначення перспектив подальшого розвитку археологічних досліджень в області на основі аналізу його сучасного стану.

Основною метою Програми є отримання всебічної об’єктивної наукової інформації, необхідної для забезпечення оптимальних умов використання історико-культурного потенціалу області; забезпечення збереженості та вивчення пам’яток, які руйнуються під впливом природних та антропогенних факторів; здійснення моніторингу технічного стану пам'яток і визначення відповідних пам’яткоохоронних заходів; залучення студентів-практикантів до польових археологічних і розвідкових робіт; проведення дієвих заходів охорони, консервації, реставрації та музейного використання пам’яток археологічної спадщини; запровадження здобутих матеріалів до наукового обігу.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання у 2017 році обласної Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 01 по 15 лютого 2018 року.

Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться по 16 лютого 2018 року за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, тел. 77-46-33, е-пошта: [email protected]

Контактна особа: Дудко Любов Сергіївна, заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.