01-02-2018 15:58

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проекту звіту про виконання у 2017 році Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон»

Департаментом економічного розвитку обласної державної адміністрації підготовлено проект звіту щодо виконання у 2017 році Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон».

Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина - конкурентоспроможний регіон» розроблена з врахуванням положень Стратегії сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року, схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 січня 2016 року № 20 та затверджена рішенням третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27 січня 2016 року № 2-3/VII з урахуванням змін затверджених рішенням дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від.17.05.2017 №6-9/ VII

Метою Програми є забезпечення сталого економічного зростання і соціального розвитку регіону шляхом формування умов для підвищення конкурентоспроможності та створення додаткових конкурентних переваг.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект звіту про виконання у 2016 році обласної Програми проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 01 по 15 лютого 2018 року (включно).

Зауваження та пропозиції до проекту звіту приймаються Департаментом економічного розвитку обласної державної адміністрації по 15 лютого 2018 року (включно) за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, е-mail: [email protected] та [email protected].

Контактні особи: Гудок Наталя Олегівна – заступник начальника відділу з питань інвестиційної політики Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, тел./факс (0462) 675-016, та Власенко Віктор Михайлович – начальник відділу зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіонального співробітництва Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, тел. (0462) 674-656.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Проект звіту про стан виконання Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової
діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» за підсумками 2017 року

Додаток