21-09-2018 12:20

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій щодо проекту нової редакції  обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням  обласної ради рішенням сьомої сесії обласної ради VІI скликання від 20 грудня 2016 року № 6-7/VII

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації підготовлено проект рішення Чернігівської обласної ради «Про внесення змін до обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки» (далі – Програма).

У 2017 році розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 24 травня 2017 № 504-р  схвалено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Стратегія охоплює всі ключові сфери суспільного життя та відповідно має відображення в основних стратегічних та програмних документах, що прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого і середнього підприємництва (далі – МСП).

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №292-р затверджено План заходів з  реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Ці загальнодержавні програмні документи були розроблені за технічної допомоги  міжнародного проекту FORBIZ, що фінансується коштами ЄС та наразі відбувається апробація сталої політики із розвитку МСП на регіональному рівні.

Чернігівську область обрано як пілотну щодо участі у Програмі FORBIZ (EU4Business) з розробки та реалізації регіональних стратегічних документів, спрямованих на розвиток МСП, основною ідеєю якої є  зробити політику розвитку МСП невід'ємною частиною  регіонального розвитку  через вдосконалення розділу Стратегії регіонального розвитку.

У грудні 2017 року було підписано Чернігівською облдержадміністрацією, містами Чернігів та Ніжин три окремі Меморандуми з проектом FORBIZ, якими передбачено ініціювання внесення змін та доповнень до обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки.

У зв’язку з викладеним у пропонується:

1. Доповнити додатком «Перелік технічних завдань», в який  включити 14 технічних завдань на підтримку МСП, що в рамках чинного законодавства є необхідною умовою для залучення коштів міжнародно-технічної допомоги, державного фонду регіонального розвитку та інших коштів, не заборонених законодавством. Перелік технічних завдань включає:

- спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів області;

- забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області;

- інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів підприємництва та осіб, що бажають розпочати власну справу;

- Чернігівщина, купуй рідне;

- створення в області освітньо-виробничої комунікативної платформи;

- промоція можливостей використання програм міжнародної технічної допомоги, зокрема COSME, які є доступними на території області;

- підвищення готовності місцевих товаровиробників експортувати;

- напрацювання стандартів у бізнесі та впровадження системи саморегулювання;

- організація роботи Центру підтримки підприємництва, як постійно діючого робочого органу;

- створення платформи взаємодії «SIB» (science-innovations-business/наука-інновації-бізнес);

- стимулювання розвитку підприємництва в сільській місцевості серед молоді сільських громад Чернігівської області;

- створення «Прозорих офісів»;

- створення Школи малого та середнього підприємництва;

- створення хабу соціального партнерства та підприємництва, як елемента інфраструктури підтримки та розвитку молодіжної сфери.

2. У План заходів Програми внести зміни, напрацьовані в рамках реалізації проекту FORBIZ та додатково включити
п.4.6. «Підтримка місцевих товаровиробників».

3. Актуалізувати основні показники розвитку малого та середнього підприємництва та перелік об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу.

Внесення цих змін та доповнень до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки сприятиме вирішенню  питань щодо зміцнення економічної бази області, послаблення монополізму і розвитку конкуренції, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення експортних можливостей, забезпечення зайнятості значної частини населення області та дозволить залучати на розвиток області кошти з різних джерел фінансування.

Пропозиції щодо змін та доповнень до Плану заходів щодо розвитку МСП області в рамках реалізації проекту FORBIZ пройшли громадське обговорення на засідання обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва 06 вересня 2018 року.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проект нової редакції  обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки» проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 21.09.2018 по 04.10.2018.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до  04 жовтня 2018 року за адресою: 14000, м.Чернігів, вул. Шевченка, 7, Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, тел. 669-609,
e-mail: [email protected]

Контактна особа: Голомозик Роман – заступник начальника управління – начальник відділу з питань забезпечення розвитку підприємництва

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Проект рішення Чернігівської обласної ради

Нова редакція обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки