01-02-2022 12:45

Інформаційне повідомлення про громадське обговорення проєкту звіту про виконання в 2021 році  
«Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2022 роки»

Державним архівом Чернігівської області підготовлено проєкт звіту про виконання в 2021 році «Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки» (далі – Програма).

Програма створена на виконання вимог Закону України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 № 2332-III.  

Метою Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки є  реалізація державної політики в сфері формування ведення та використання страхового фонду документації, зокрема забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб – постачальників документів документами обласного страхового фонду документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини, що має важливе значення для сталого функціонування економіки області у разі втрати або неможливості отримання документації на неї.

Програмою передбачається створити до 2025 року страховий фонд документації 4 підприємств водопостачання та каналізації (на 45 об’єктах),  2 підприємств теплопостачання (на 16 об’єктах), 1 підприємства системи капітального будівництва (на 4 об’єктах), (з яких 58 є потенційно небезпечними об’єктами (ПНО), 9 закладів культури (у яких загалом 82 предмета культурних цінностей), результатом чого стане запобігання й реагування на надзвичайні ситуації  техногенного та природного характеру, внаслідок чого зменшаться витрати на ліквідацію наслідків аварій та катастроф.

Також на виконання п. 11, п. 12 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2014 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», проєкт звіту про виконання Програми з 01.02.2022 по 15.02.2022 буде проходить процедуру електронної консультації з громадськістю на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції до проєкту звіту приймаються Державним архівом Чернігівської області впродовж 15 днів (з дня опублікування на сайті обласної державної адміністрації) за адресою м. Чернігів, вул. Мстиславська, 2, кім. 19, 20; тел. 645-980, 645-966 або в електронному вигляді за адресою  Е-mail: [email protected].

Контактна особа: Алла Адам’юк, заступник директора Державного архіву Чернігівської області.

Проєкт звіту про виконання в 2021 році «Програми створення страхового фонду документації Чернігівської області
на 2021-2025 роки»