Інформаційне повідомлення про електронні консультації щодо проєкту звіту про виконання у 2021 році обласної цільової довгострокової Програми «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки

Департаментом культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації підготовлено проєкт звіту про виконання у 2021 році обласної цільової довгострокової Програми «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки.

Основною метою є збереження, модернізація та подальший розвиток системи мистецької освіти в умовах освітньої реформи та децентралізації, формування потреби громадян у якісному мистецькому продукті, заохочення до його споживання не лише здобувачів початкової мистецької освіти, але й інших мешканців громади, забезпечення соціальної справедливості шляхом доступності здобуття необхідних компетентностей відповідно до мистецько-освітніх потреб, формування духовності особистості, її національної самосвідомості, забезпечення розвитку мистецьких здібностей, набуття початкових професійних, у тому числі виконавських компетентностей, естетичного досвіду та ціннісних орієнтацій через активну мистецьку діяльність.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 № 996 з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність облдержадміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості у її діяльності проєкт нової редакції обласної цільової довгострокової Програми «Мистецька освіта Чернігівщини» на 2011-2025 роки проходитиме процедуру електронних консультацій з громадськістю з 7 по 21 лютого 2022 року.

Зауваження та пропозиції до проєкту  прийматимуться Департаментом культури і туризму національностей та релігій облдержадміністрації по 21 лютого  2022 року за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70; е-пошта: [email protected]

Контактна особа: Мартинова Олена Ігорівна, головний спеціаліст відділу фінансування та бухгалтерського обліку Департаменту культури і туризму національностей та релігій облдержадміністрації, тел. (0462) 67-44-72.

Звіт про результати обговорення буде оприлюднено на сайті облдержадміністрації в рубриці «Консультації з громадськістю» у строки, визначені законодавством.

Проєкт звіту про виконання у 2021 році обласної цільової довгострокової Програми «Мистецька освіта Чернігівщини»
на 2011-2025 роки